2010/11/29

assignment #2: night photography

I'm going to show these photos to my teacher tomorrow. I really hope she won't criticise them as much as she criticised my selfportraits... but I highly doubt it :))
tyto fotky na téma "noční fotografie" se chystám ukázat zítra své profesorce. opravdu doufám, že mi je nezkritizuje tak jako mé autoportréty... ale o tom velmi pochybuju :))

2010/11/28

2 awesome fashion blogs I have found recently

#1 http://fancytreehouse.blogspot.com/ I love how playful and positive her photos and combinations of her clothes are :)
1. http://fancytreehouse.blogspot.com/ moc se mi líbí, jak jsou její fotky a kombinace oblečení hezky hravé a takové pozitivní :)


#2 http://jestemkasia.blogspot.com/ I really adore her for having so many awesome clothes from second hands and how she can combine them together..
2. http://jestemkasia.blogspot.com/ opravdu ji obdivuju za to, kolik krásných věcí má ze second handů a jak je dokáže kombinovat dohromady..

do you have any other suggestions for great fashion bloggers who are not (yet) insanely famous and well-known? I would love to know!
máte nějaké další návrhy na skvělé fashion bloggery, kteří nejsou (zatím) notoricky známí? byla bych ráda, kdybyste se o ně se mnou podělili! :) 


2010/11/27

back in september

this was the very first shooting with my new camera canon 7d. I was very satisfied with the quality of the photos. what do you think about them?
tohle bylo poprvé, co jsem fotila s mým novým canonem 7d. byla jsem příjemně překvapená kvalitou výsledných fotek. co si o nich myslíte vy?
 

 

 
2010/11/25

giveaway winner & thank you

= Ivanka, gratuluju!!!

I want to say a huge thanks to all of you. for visiting my blog. and for leaving me wonderful comments. I don't know why it is, but I have never got any rude anonymous comment. I'm really greatful for my readers. and by the way, during the last month the number of my followers raised about 120+, which is like a dream to me.
thank you ♥
chtěla bych vám všem moc a moc poděkovat. za to, že chodíte na můj blog. a taky za to, že mi tu necháváte krásné komentáře. nevím čím to je, ale ještě nikdy jsem nedostala zlý anonymní komentář. jsem opravdu vděčná, že mám takové čtenáře :) a mimochodem, během posledního měsíce se číslo pravidelných čtenářů mého blogu zvýšilo o více než 120, což je pro mě jako sen.
děkuji vám ♥2010/11/23

I prefer flowers, not lanvin

a co vy, dali jste dnes přednost květinám, nebo lanvinovi? :)
ale musím uznat, že ten marketingový humbuk s uvedením této kolekce se háemku opravdu vydařil. ať už to na vás působí pozitivně či negativně, snad každý byl lanvinem zasažen a to přeci jde :) jaké byly hlavní kroky jejich strategie?
1. nejdříve to bylo video, kterému se prakticky nedalo vyhnout (a ze kterého jsem ještě pořád nadšená... možná víc, než ze všech těch šatů :) )
2. potom akce v showroomu, který přetékal bloggery a jejich fotoaparáty, což bylo logicky následováno smrští fotek na všech blozích.
3. pak pár vyvolených, kteří měli tu možnost si věci z kolekce obléci (a pořádně se v nich samozřejmě nafotit :) ) a také někteří z nich na pár dnů ovládli lookbook.
4. včerejší otevření amsterdamské pobočky h&m zahájené velkolepou projekcí na její budově bylo jen třešničkou na dortu.
5. a konečně se dostáváme k dnešku, kdy se celé kolekce mohly dotknout ruce všech lidí. tedy těch, kteří o to stáli. :) už jsem zvědavá na fotky!
myslím si, že to bylo chytré a určitě efektivní. a jsem ráda, že se tyto body netýkají jen západního světa, ale i našeho malého (a v podobných věcech často pozadu) československa ;)

and what about you, did you prefer flowers or lanvin today? :)
I have to admit that the marketing hype with launching this collection was done by h&m very well. it doesn't matter if you have a positive or negative opinion, everyone was reached by lanvin and that's what this is about :) and what were the main steps of their strategy?
1. first there was the video you didn't have a chance not to see (and I still love it...I really like it better than all the dresses :) )
2. then event in h&m showroom where were many bloggers with their cameras of course, followed by their photos on many blogs.
3. a few chosen ones who had the opportunity to dress the clothes (and take plenty of photos :) ) and also for several days some of them took control over lookbook.
4. yesterday's opening of h&m in amsterdam with the awesome projection on the building was just the icing on the cake.
5. and finally we got to this day when all people can touch the whole collection. at least those people, who want to. :)
I think it was clever and definitely effective ;) 


2010/11/22

cultural sunday

I love cultural weekends like this one :) I visited an exhibition in mánes gallery called play. it was so cool :D it was very interactive (I highly recommend to go there in a playful mood!) and visitors also can participate on the exhibition by bringing something and place it there (I brought three walnuts :)). and then, the national theater and an interesting play called radúz and mahulena. I wish you a great start into the new week!
mám ráda kulturní víkendy, jako byl tento :) byla jsem na výstavě v galerii mánes, která se jmenovala play. bylo to skvělé :D velmi interaktivní (vysoce doporučuju jít tam v hravé náladě) a návštěvníci se dokonce mohli do výstavy zapojit, když si s sebou přinesli nějaký předmět a umístili ho tam (já jsem ji obohatila o tři ořišky :)). a potom zajímavé představení v národním divadle, radúz a mahulena. přeji vám všem krásný začátek týdne!

2010/11/21

formspring & twitter

wanna ask me something? or even follow my life? :) haha, I'm not sure if anyone cares :D but it feels good to be a part of all those communication channels :D
chcete se mě na něco zeptat? nebo snad sledovat můj život? :) haha, nejsem si jistá, jestli to někoho vůbec zajímá :D ale je to fajn pocit, být součástí všech těch komunikačních kanálů :D


2010/11/19

perfect outfits for november

I keep collecting photos of the most amazing (and wearable) outfits I come across. and I'm over and over again fascinated by the style of those girls. this is my "collection" for november, what do you think? I really love every single piece of clothes in these photos :)
jsem sběratelem fotek dokonalých (a hlavně taky nositelných) outfitů, na které v internetovém světě narazím. a jsem znovu a znovu fascinována stylem těchto slečen. tohle je má listopadová "kolekce", co jí říkáte? mně se na těchto fotkách líbí opravdu úplně každý kousek oblečení :)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...