2013/05/25

New York: part I

So here is the first bunch of photos from New York. I hope you'll enjoy them!

Tak tady je první várka fotek z New Yorku. Snad se vám budou líbit!... to be continued :)


-----------------------------------------------------
Find me on:


2013/05/17

Flying dreams

If you're following my photography facebook page, you've maybe already seen this photo. I didn't do any levitations for quite a long time, and this one is a bit different from the previous ones. It has a deeper meaning for me (and maybe you will find it too), it was inspired by my dreams - I often find myself flying in my dreams and by this photo I tried to "capture" this feeling. And what about you, do you have this kind of dreams as well?

Pokud sledujete moji fotografickou facebookovou stránku, už jste možná tuhle fotku viděli. Levitacím jsem se docela dlouhou dobu už nevěnovala, a tahle je trochu odlišná od těch předchozích. Má pro mě o něco hlubší význam (a třeba ho v ní najdete také), byla inspirována mými sny - často sním o tom, že se vznáším a touto fotkou jsem se pokusila tento pocit "zachytit". A co vy, taky máte takové sny?
Just to show you how I did it, this photo is 100% unedited (as you can see :)), you can guess which part I took from this one :D / 
A abych vám trochu ukázala jak jsem to udělala, tahle fotka je 100% neupravená (jak sami určitě vidíte :)), můžete hádat kterou část jsem z téhle fotky použila :D


 -----------------------------------------------------
Find me on:


2013/05/13

Creativity with food

I came across this talented and beautiful lady, just look at her work, she creates amazing things with food! (One more photo on my facebook page: the cutest one :)

Narazila jsem na tuto talentovanou a krásnou slečnu, jen se podívejte na její dílo, vytváří z jídla skvělé věci! (Ještě jedna fotka na mé facebookové stránce: ta nejroztomilejší :)
Made from one single cucumber. / Vyrobeno z jediné okurky.
Mushrooms/ Houby
Onions and mint leaves./ Cibule a máta.
 -----------------------------------------------------
Find me on:
2013/05/12

New York shopping

Before I show you all the photos from my recent trips, I want to share with you what I bought in New York. It was a whole new experience for me, I had this feeling that you can get ANYTHING you imagine, you just need to know what you want. (And this rule apparently applies to food, too :) The best place for shopping was Century 21, it was so huge and cheap and awesome. I didn't plan to buy anything (I already have everything..), well, here are the results...

Než vám ukážu všechny fotky z mého nedávného cestovatelského dobrodružství, chci se s vámi podělit o to co jsem si v New Yorku koupila. Byla to pro mě úplně nová zkušenost, měla jsem pocit, že můžete mít COKOLIV si umanete, jen musíte vědět co vlastně chcete (A tohle pravidlo se dle mých zkušeností dá v New Yorku aplikovat i na jídlo, často žádná přednastavené menu, což mi stravovaní značně ztěžovalo :D ) Nejlepší místo pro nákupy bylo Century 21, bylo to tam obrovské, levné a úžasné. Neměla jsem v plánu si nic kupovat (vždyť už všechno mám..), no tady je výsledek...

Mr. Michael Kors :)

The most beautiful bag was the cheapest one, lucky me :D / Ta nejkrásnější kabelka se nakonec ukázala jako nejlevnější :DAnd another amazing store (I would buy everything there, literally) Forever21 / A další skvělý obchod (koupila bych si tam všechno, doslova) Forever21

I buy magnets from my trips (apart from clothes :)), I already have quite a nice collection :) / Ze svých cest si (kromě oblečení :)) vozím magnetky, už mám docela hezkou kolekci :)-----------------------------------------------------
Find me on:


2013/05/08

March & April random

I was traveling quite a lot during the past weeks, and I had this feeling already before, but now it's official: traveling is the best thing ever! Do you agree with me? I have many photos to share with you and I hope you will enjoy my experiences.. :)

Poslední dobou jsem trávila docela hodně času na cestách, a tenhle pocit jsem měla už i předtím, ale teď je to oficiální: cestování je ta nejlepší věc na světě! Souhlasíte se mnou? Mám spoustu fotek, se kterými se s vámi chci podělit a doufám, že se vám moje zážitky budou líbit.. :)

Amsterdam --> Prague --> Milano --> New YorkOn the Empire State Building...one of the most amazing moments / Na Empire State Building... jeden z nejúžasnějších momentů

MoMA

 and then palms in Miami (left) and later in Mexico (right) / a pak palmy v Miami (vlevo) a ještě později v Mexiku (vpravo)

 
And a very cold Dutch beach (nothing like in Mexico :) / A velmi studená holandská pláž (pravý opak těch mexických :)


Partiesss

 Me & flowers in Keukenhof/ Já & květinové záhony v Keukenhofu


World Press Photo exhibition in Amsterdam, really amazing/ Výstava World Press Photo v Amsterdamu, opravdu skvělá 


I love flowers/ Miluju květiny


The very last Queensday/ Úplně poslední Queensday


-----------------------------------------------------
Find me on:


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...