2011/07/30

this week's random

 it wasn't really easy to hold the moving kitty in one hand and my camera in the other hand :) / nebylo úplně jednoduché držet v jedné ruce hýbající se kotě a v druhé foťák :) the best lunch ever!/ nejlepší oběd! a creative moment/ kreativní chvilka

 a book with my face in the bookshelf :D/ kniha s mým obličejem v knihovničce :D

 meeting with the uncle/ seznámení se strejdou2011/07/26

my favourite models: Constance Jablonski

only two words: her eyes !!! and she has a great dressing style and also a beautiful smile, what do you think?
jen dvě slova: její oči !!! a krásně se oblíká a taky usmívá, co myslíte?


my other favourite models:2011/07/24

in the wood

from Prague right into the woods. I may have oxygen poisoning :)
z Prahy přímo do lesa. asi budu mít otravu kyslíkem :)

2011/07/23

a fairyland called Prague

you have probably already found out how much I love my city, Prague. but I am planning to leave it and not only for holidays...you will find out the details soon :) I am going to miss it so much!
asi už jste si všimli, jak moc mám ráda Prahu. plánuju ji však opustit a to nejen na prázdniny...brzy se dozvíte víc :) bude mi chybět.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...