2011/12/24

Christmas in Amsterdam

so this is what Christmas looks like in Amsterdam :) it was really beautiful there and I enjoyed the Christmas shopping like never before (e.g. no crazy people in overloaded shopping centres), but for me, the perfect Christmas should be on snow. fortunately I'm having one of these perfect white Christmas right now (you can see it on my twitter :) 
and I wish you all the same - have a perfect Christmas!!! 
tak takhle vypadají Vánoce v Amsterdamu :) bylo to tam opravdu krásné a nakupování vánočních dárků jsem si užila jako nikdy dřív (např. žádné davy šílených lidí v přeplněných nákupních centrech), ale pro mě by perfektní Vánoce měly být na sněhu. naštěstí jedny z těchto dokonalých bílých Vánoc mám právě teď (můžete se podívat na mém twitteru :)
a vám všem přeju to samé - mějte dokonalé Vánoce!!! 

2011/12/15

my favourite models... Daphne Groeneveld

I think some of you will find her ugly, but I absolutely adore her look. she looks like she's not even from this planet and actually this is exactly what I love about her. what do you think of her, ugly or beautiful? btw she's only 17.
myslím, že někteří z vás si o ní budou myslet, že je ošklivá, ale mně se prostě hrozně líbí. vypadá jako by ani nebyla z téhle planety a to je vlastně přesně to, co se mi na ní líbí. a jaká je podle vás, ošklivá nebo krásná? mimochodem, je jí teprve 17.


(source: tumblr, fashionspot)
2011/12/13

my dream home

lately I've been browsing through pretty pictures of interior design and since I have a solid collection of them, I thought I could share them with you. I have found out that I like white and clean spaces with coloured details as you can see below :) and how should your dream home look like?
v poslední době jsem si oblíbila obrázky designových interiérů a protože už jich mám pěknou sbírku, ráda bych se o ně s vámi podělila. zjistila jsem, že mám nejradši bílé čisté prostory s barevnými prvky, o čemž se můžete přesvědčit níže :) a jak by mělo vypadat bydlení vašich snů?
this is exactly how the entrance should look like/ přesně takhle by měl vypadat vchod

my future closet/ moje budoucí šatna

bedrooms.../ ložnice...and this is what I should get to my pretty white bed every morning.../ a tohle bych měla dostávat do mé krásné bílé postele každé ráno...


living room ideas.../ nápady na obývák...
and kitchens.../ a kuchyně...

workspace.../ pracovna...

and other details.../ a nejrůznější detaily...plus I need a movie room like this one/ a taky potřebuju filmový pokoj jako je tenhle

and finally, a special roof room :)/ a poslední věc k dokonalosti - střešní pokojík :)
2011/12/12

geeky look

so here you can see my new geeky glasses in a proper outfit post :) today I went Christmasshopping and I bought some great gifts for amazing prices, I love shopping in Amsterdam. I have also bought the first coat from this post (btw it cost only 19€), thank you all for your advice!!
tak tady můžete vidět mé nové geekovské brýle v outfit postu :) dnes jsem šla shánět vánoční dárky a nakoupila jsem úplně skvělé věci za úžasné ceny, miluju nakupování v Amsterdamu. a taky jsem si koupila kabát číslo 1 z tohoto příspěvku (mimochodem stál jen 19 euro), děkuju vám za vaše názory!!

glasses proopticals
hat DIY
shirt Romwe
ring BeginningBoutique
bracelets H&M
shorts F&F
tights Iwearsin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...