2013/09/16

DIY matte nails

I almost bought the matte nail polish, but then I realized hmm, there could be another cheaper way to make your nail polish look matte. And of course there is, much cheaper and easier as well. Take a look at this video I created and make your nails look matte in 5 secs & for no money, it really works :)

Skoro už jsem si koupila zmatňující lak na nehty, ale pak mě napadlo, že by tu mohl být nějaký jiný levnější způsob jak lak na nehtech zmatnit. A samozřejmě že to jde a je to i mnohem jednodušší. Koukněte na tohle video, které jsem vytvořila, a taky si udělejte matné nehty během 5 vteřin a navíc úplně zadarmo, opravdu to funguje :)
 -----------------------------------------------------
Find me on:2013/09/11

Fairy shoot

If you are following my photography page on facebook, maybe you´ve already seen some of these photos. I made them during one late summer afternoon and they turned out exactly how I wanted. Which feels really good, this kind of shoots I love the most :)

Pokud sledujete mou fotografickou stránku na facebooku, možná už jste některé z těchto fotek viděli. Vznikly během jednoho pozdního letního odpoledne a dopadly přesně podle mých představ. Což je skvělý pocit, taková focení mám ze všeho nejraději :) -----------------------------------------------------
Find me on:Santorini

Here is the first bunch of my photos from Santorini, I will tell you more about this lovely island in the next post. How do you like it? And have you ever been there? Honestly it was one of the most beautiful places I have visited :)

Tady je pár prvních fotek ze Santorini, více o tomto malebném ostrůvku vám povím příště. Jak se vám líbí? A byli jste tam někdy? Upřímně to bylo jedno z nejkrásnějších míst jaké jsem kdy navštívila :)

The cutest little white aubergines :) / Nejroztomilejší malinké bílé lilky :)


 -----------------------------------------------------
Find me on:
2013/09/05

Floral mini dress

I think I could slowly become a floral dress collector, but whatever, floral dresses are simply the best dresses. Do you agree? :)

Myslím že bych se pomalu mohla stát sběratelem květovaných šatů, ale nevadí, prostě kytičkované šaty jsou stejně ty nejlepší šaty. Souhlasíte? :)

hype? :)BAG CAMAIEU
JACKET SHEINSIDE


 -----------------------------------------------------
Find me on:2013/09/03

Primark shopping

When I found out that there is Primark near Amsterdam (in Hoofddorp), I knew I had to go there. Unfortunately I went there on Saturday and it was crazily crowded, some of the clothes I bought I didn't even try on (oh those change room limits :)). But when I came home with two big bags full of new beautiful things, I was genuinely happy :) What do you like the most from the things I bought? ;)

Když jsem zjistila, že poblíž Amsterdamu (v Hoofddorpu) je Primark, věděla jsem že tam nutně musím. Naneštěstí jsem se tam vydala v sobotu, kdy tam bylo šíleně přecpáno, dokonce některé věci co jsem si koupila, jsem si ani nevyzkoušela (hloupé kabinkové limity :)). Ale když jsem se vrátila domů se dvěma velkými taškami plnými nových krásných věcí, byla jsem spokojená :) Co se vám z mých "úlovků" líbí nejvíc? ;)

-----------------------------------------------------
Find me on:2013/09/02

My Summer

This summer I was very "busy" enjoying my life, I am really grateful for all the opportunities - I visited wonderful places (see the first photo for example :), met interesting people and I enjoyed every second of every adventure I had!

Tohle léto jsem si opravdu "pilně" užívala, jsem vážně ráda za ty možnosti - navštívila jsem nádherná místa (viz. první fotka například :), seznámila se se zajmavými lidmi a užila jsem si každou vteřinu každého mého dobrodružství!

 (Santorini)

 I discovered the white version of sangria, it's the best! (Porto, Portugal) / Objevila jsem bílou verzi sangrie, je nejlepší! (Porto, Portugalsko)

 I had some amazing shoots.. / Měla jsem několik úžasných focení..

 The ultimately perfect breakfast ♥/ Ultimátně nejlepší snídaně ♥

 My new favourite necklace (if you like it too, you can get yours HERE :) / Můj nový oblíbený řetízek (jestli se vám líbí taky, můžete si ho objednat TADY :)

I love coming back to my favourite places (Frederiksplein) / Strašně ráda se vracím na svá oblíbená místa (Frederiksplein)

 ...when I felt creative :) / ...když jsem měla kreativní náladu :)

Mornings by the pool. (Crete) / Rána u bazénu. (Kréta)

 I made my very first gazpacho soup :D/ Vytvořila jsem svou první gazpacho polívku :D

I went to some great exhibitions../ Navštívila jsem super výstavy.. 
(Stedelijk Museum)

I ate plenty of avocado../ Jedla jsem spoustu avokáda.. 

 I tried DJing :D / Vyzkoušela jsem si DJování

And I had some unforgettable nights :) (Lisbon, Portugal)/ A zažila jsem nezapomenutelné noci :) (Lisabon, Portugalsko

And most of all - I had fun! :)


-----------------------------------------------------
Find me on:


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...