2010/12/31

wanna impress your friends?

this spread with blue cheese, grapes and walnuts is probably the best spread I have ever eaten. and it's really easy: blend 250g of curd cheese, 150g of blue cheese, 2 green onions, few chopped walnuts, few grapes (about 20-30, chopped without stones) and then you can add soured cream, salt and pepper. and voilà :) I hope to impress my own friends with this spread tonight :D
I wish you all an amazing start to the year 2011!!! and thank very much you for being here with me during the year 2010, you are the best readers I could imagine ♥
tahle pomazánka se sýrem s modrou plísní, hrozny a ořechy je pravděpodobně ta nejlepší pomazánka, jakou jsem kdy jedla. a navíc je opravdu jednoduchá (pokud se vám tedy poštěstí sehnat hrozny bez pecek :)) : smíchejte 250g tvarohu, 150g nastrouhaného sýra s modrou plísní, 2 nasekané jarní cibulky, pár nasekaných vlašských ořechů, pár hroznů (tak 20-30, nasekané bez pecek) a nakonec můžete přidat zakysanou smetanu, sůl a pepř. a voilà :) doufám, že touhle pomazánkou ohromím své vlastní přátele dnes večer :D
všem vám přeju skvělý start do roku 2011!!! a děkuju vám mnohokrát, že jste tu se mnou byli v roce 2010, jste ti nejlepší čtenáři, jaké bych si mohla představit


2010/12/30

inspiration ♥6... nirrimi

I'm sure many of you know this young tallented lady. but if you don't, I'm really happy to intoduce her breathtaking photographs to you. she excellently works with light, beauty, emotions, moments, surroundings... the way she sees the world through her eyes seems to be perfect. I'm not sure how to describe it, but you will understand when you dive into her blog.
jsem si jistá, že mnoho z vás tuto mladou talentovanou slečnu zná. a pokud tomu tak není, je mi potěšením seznámit vás s jejími dechberoucími fotografiemi. neuvěřitelně pracuje se světlem, krásou, emocemi, momenty, prostředím... způsob jakým vidí svět se zdá být dokonalý. nevím přesně jak to popsat, ale určitě to pochopíte, když se ponoříte do jejího blogu. příjemnou zábavu :)

2010/12/28

5 things I was doing during Christmas

I spent past few days at my grandmother's place in Moravia, in a little village. it couldn't be more opposite than life in Prague :)
so what did I do?
posledních pár dnů jsem trávila u babičky na Moravě, v maličké vesnici. od života v Praze by to nemohlo být víc odlišné :)
a co jsem dělala?
1. I played with cats /hrála jsem si s kočkama

2. I created jewellery /vyráběla jsem šperky

3. I read books /četla jsem knížky

4. I went for walks and discovered beauty of nature :) /chodila jsem na procházky a objevovala krásy přírody :)

5. and I ate plenty of delicious Christmas sweets! /a jedla jsem hromady úžasného vánočního cukroví!2010/12/24

MYLÍ JEŽÍŠKU

in the Czech Republic kids believe that gifts brings "Ježíšek". no one actually knows how Ježíšek looks, every kid has a different imagination. e. g. I thought it looks a little bit like a hedgehog :) it's also common that children write letters to Ježíšek with their wishes. I remember the feeling when I placed the letter outside of my window in the evening and in the morning it was obvious that Ježíšek exists because the letter disappeared! these photos are a nice memory of that time when I was a little girl and everything was more magical... :)
merry Christmas everyone!
živě si pamatuju ten pocit, když jsem některý večer před Vánocemi dala svůj dopis Ježíškovi na venkovní stranu okna a ráno bylo naprosto zřejmé, že Ježíšek existuje, protože dopis zmizel. tyto fotky jsou pro mě pěknou vzpomínkou na tuto dobu, kdy jsem byla ještě malá a všechno kolem Vánoc bylo tak nějak víc magické... :)
krásné Vánoce vám všem! 
2010/12/20

assignment #3: illustration

the topic I had to illustrate with photographs was "Žižkov (it's a part of Prague) has a special atmosphere and people enjoy moving to it". I'm not satisfied with the results, so my professor is going to like it I guess :D oh and by the way, do you remember when I showed you the night photography assignment? my professor liked one of those photos, this one :)
téma, které jsem měla ilustrovat pomocí fotek znělo "Žižkov má zvláštní atmosféru, do které se lidé čím dál raději stěhují". se svým výsledkem nejsem moc spokojená, takže se hádám zítra při hodnocení fotky budou líbit :D a mimochodem, pamatujete si, jak jsem vám ukazovala cvičení na noční fotku? mé profesorce se z těch fotek líbila jedna, tato :) (sarcasm? :)

2010/12/17

last winter in square

film & square format & snow-covered prague = ♥

double exposure is like a game that I really enjoy playing :)
dvojitá expozice je jako hra, která mě opravdu baví hrát :)


2010/12/14

lace and braid

this is a photo I made for a photo challenge called "feminity". I was thinking about symbols of feminity and - among others - lace and braid came to my mind. plus I had both of these symbols at home :D so I decided to give it a try. honestly, I love photo challenges...not so much because of the prizes you can win, but because it motivates me to think and create :)
so if you like it, you can go here, see other photos from other girls who joined too and if you want my photo to win, you can vote for "lace and braid" in the pool on the right side.. thank you!
tohle je fotka, kterou jsem udělala pro fotografickou soutěž s názvem "ženskost". když jsem přemýšlela o symbolech ženskosti, kromě jiných mi na mysli vytanula krajka a cop. navíc jsem oba tyto symboly měla doma :D a tak jsem se rozhodla, že zkusím, co z toho vznikne. upřímně mám ráda podobné fotografické soutěže...ne tak kvůli výhře, která se dá získat, ale spíš proto, že mě to motivuje přemýšlet a tvořit :)
takže jestli se vám líbí, můžete jít sem, podívat se na ostatní fotky dalších holek, které se taky zapojily a pokud chcete, aby vyhrála moje fotka, hlasujte pro "lace and braid" v anketě na pravé straně.. děkuju!


and here is some more.../a tady je pár dalších...
2010/12/13

inspiration ♥5... Kitty Gallannaugh

yesterday I came across this lovely girl and her work and I was just staring at her photographs and wanted to live where she lives and how she lives for a moment. her world just seems to be filled with light, don't you think? I especially adore her project 365 that she's doing on her facebook page. every single photograph looks like she found it on weheartit :) yeah, her work is like a magic, like a fairytale I would love to visit...
včera jsem narazila na tuhle sympatickou slečnu a její fotografie. jen jsem na ně zírala a na chvíli jsem zatoužila bydlet tam, kde bydlí ona a žít život, jaký žije ona. její svět se zdá být naplněn světlem, nezdá se vám? obzvlášť obdivuju její projekt 365, na kterém pracuje na své facebookové stránce. každá z těch fotek vypadá, jako by ji našla na weheartit :) její umění je jako kouzlo, jako pohádka, kterou bych chtěla navštívit...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...