2011/02/28

yesterday

yesterday I attended the Fashion blogger meet up vol III organized by Rachel Kanarowski, an editor-in-chief at InStyle. it was cool and strange at the same time to see so many bloggers together :) after that I went to see The King's Speech. it was bloody awesome. :) I think the Oscar results speak for itself!
včera jsem se zúčastnila akce s názvem Fashion blogger meet up vol III, kterou zorganizovala Rachel Kanarowski, šéfredaktorka InStylu. bylo skvělé a zároveň zvláštní vidět tolik blogerů pohromadě :) a potom jsem šla do kina na film Králova řeč. bylo to super, myslím si, že výsledky Oscarů mluví za vše :)
Rachel organizing :) / Rachel organizující :)

 spying IT crowd, the best shoes! :)), fashion stylist Honza Pokorný, Mia and Maja listening to him/ špiónující IT crowd, nejlepší boty! :)), módní stylista Honza Pokorný, pozorně poslouchající Mia a Maja


with Magdina & Lucy. thanks Luci for the photo!/ s Magdinou & Lucy. děkuju Luci za fotku!

 sorry Natali, I just can't decide which one is better! :)/ promiň Natali, ale prostě se nemůžu rozhodnout, která je lepší! :) Péťa & Ejvi: chatting, getting ready for a photo.../ Péťa & Ejvi: povídání, připravování se na fotku...

 ...looking fabulous :D / ...vypadání báječně :D

 so many starbucks plastic cups together, how stylish and inspiring we are? :D /tolik starbucksových plastových kalíšků pohromadě, jak styloví a inspirující jsme? :D

 loved it!2011/02/26

like seriously?

yesterday I uploaded the first photo from the previous post on lookbook. and I was expecting my regular 5 hypes. but today my photo appeared on the front page with more than one thousand hypes and 700+ facebook likes?? wow. hmm so this is how the lookbook success tastes like :D
včera jsem dala na lookbook fotku z předchozího příspěvku. a očekávala jsem svých 5 obvyklých hypů. ale dnes se moje fotka objevila na hlavní stránce s více než tisíci hlasy a se 700+ facebookovými lajky?? páni. hmm tak takhle chutná lookbookový úspěch :D
děkuju moc všem! ♥
2011/02/25

waiting for summer

having received this wonderful summer dress from ClubCouture made me want summer immediately. or spring, at least. :)
když jsem od ClubCouture dostala tyhle krásné letní šaty, hned jsem si začala přát, aby tu už bylo léto. nebo aspoň jaro. :) a co vy, taky už se těšíte, až vám při pobytu venku nezčervená nos? :) floral dress thanks to ClubCouture2011/02/24

inspiration ♥9... Taki Bibelas

the first photo has the honour to be in my file called "perfection" :) but his other work is beautiful too! and the video at the end surprised me...in a good way...I absolutely love its beginning!
první fotka má tu čest být v mé složce nazvané "perfection" :) ale i jeho další věci jsou krásné! a video na konci mě překvapilo...v dobrém slova smyslu...strašně se mi líbí jeho začátek!
2011/02/23

Czech Grand Design 2010

today I visited an opening of an exhibition called Czech Grand Design. haha, my blog is slowly becoming a cultural guide :D
dnes jsem navštívila vernisáž výstavy Czech Grand Design. haha, můj blog se pomalu začíná stávat kulturním průvodcem :D
 happy winners/ veselí vítězové


dress for one-armed?/ šaty pro jednoruké?

I want this t-shirt!!/ chci tohle tričko!!can you imagine someone wearing this dress? :D/ dovedete si představit někoho, kdo by si vzal takovéhle šaty? :D2011/02/21

extremely cultural day

two exhibitions and one movie in the cinema in one day :)
dvě výstavy a jedno kino v jeden den :)


 I was happy to see that I am not the only one who is fascinated by people sitting on benches/ měla jsem radost, že nejsem jediná, koho fascinují lidé sedící na lavičkách Between two worlds: interesting and short...and for free :)/ Mezi dvěma světy: zajímavé a krátké...a zdarma :)

Michel Comte in Leica gallery: too short, but some portraits were amazing!/ Michel Comte v Leica galerii: na můj vkus moc krátké, ale některé portréty byly opravdu krásné!

nebudu psát o labuti (mám z té matky a ze stříhání nehtů hrůzu ještě teď!), ale o těhlech kartičkách...dají se koupit přes internet a máte s nimi každý pátý nákup vstupenky zdarma. plus ještě další možné výhody jako popcorn nebo další lístek zdarma :) takže nakonec vás jeden lístek vyjde kolem 80 korun, což mi přijde vážně super. nejhorší pro mě bylo rozhodování jakou barvu si mám koupit :D takže pokud kino nenavštěvujete svátečně jedenkrát za rok, určitě doporučuju!


2011/02/19

something wrong here

it seems like everyone likes Anna Selezneva from one of the previous posts, so I have a question for you: what do you say about this editorial of hers for a Russian magazine?
zdá se, že se všem Anna Selezneva z minulého příspěvku líbí, a tak pro vás mám otázku: co říkáte na tento editorial, který nafotila pro jeden ruský časopis?
 (via fashiongonerogue)
 how can she stand like that on one foot?/ jak může stát takhle na jedné noze?

something wrong here as well/ tady taky něco nehraje

-//-
if you still don't see my point, here it's pretty obvious...
pokud ještě nevidíte, o co mi jde, tady je to poměrně evidentní...
why would someone retouch her - perfect enough - face like that? I personally have nothing against minor editing, sometimes it's necessary, but change her face to make her look like someone else? why?
this world is just crazy.
proč by někdo její - už tak dost dokonalý - obličej takhle předělal? osobně nemám nic proti malým úpravám, občas je to potřeba, ale změnit její obličej takovým způsobem, aby vypadala jako někdo jiný? proč?
tenhle svět je šílený.


2011/02/18

new stuff

 a package from ClubCouture/ obsah balíčku od ClubCouture


 the best home-made bread/ nejlepší domácí chleba


 the cutest spoon, fork and knife/ nejroztomilejší lžičička, vidličička a nožíček :D


very cool (addictive) game - Angry Birds/ úplně skvělá (návyková) hra - Angry Birds


 a vase of yellow tulips/ váza žlutých tulipánů


 have a wonderful weekend!/ krásný víkend přeji!Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...