2014/03/18

New York Adventures: The arrival


I když už je to nějaká chvíle, co jsem se vrátila z New Yorku, ještě pořád se z toho vzpamatovávám. Když jsem tam byla před rokem poprvé, měla jsem pocit, že na mě celé tohle obří město spadne, už jsem nemohla vystát zápach fast foodů na každém kroku a do letadla směr pryč jsem se těšila. Ale tentokrát jsem už byla na ohromnost a neevropskost tohohle místa připravená a najednou jsem se tam začala cítit až překvapivě pohodlně. 
A teď doháním poslední díly seriálu Girls a představuju si, jaké by to bylo, kdybych ve velkém jablku žila a řešila tam své životní slasti i strasti, stejně jako Holky... Co vy, jste spokojeni s městem, ve kterém žijete? Nebo máte nějaké vysněné místo na mapě, do kterého byste se chtěli doopravdy přestěhovat? U mě se to celkem často mění, ale teď momentálně je to právě NYC, jen se podívejte... :)12W 32nd StreetFresh fruit and carrot juice for the dinner.
Čerstvé ovoce a mrkvový džus k večeři.


New boots ♥
Tentokrát se naplno potvrdila moje teorie, že když v New Yorku - alespoň tedy co se týče obchodů s oblečením a doplňky - máte naprosto konkrétní představu, co si chcete koupit, tady to najdete a s velkou pravděpodobností to bude za zlomek původní ceny. 
Hned v prvním (!) obchodě jsem si koupila boty, jejichž představu jsem si v hlavě nosila už asi tak rok, úplně jednoduché studded loafers (samozřejmě v jarní slevě, za 12 dolarů). A hned v druhém (!!) obchodě, do kterého jsem zašla, se mi poštěstilo najít úplně obyčejné černé vyšší šněrovací boty, takové, které jsem v evropských obchodech hledala marně. Dala bych za ně cokoliv, v tomhle případě mi ale stačilo jen 15 dolarů, protože byly samozřejmě taky ve slevě. Slevy měli na doprodej zimních věcí i na předprodej těch jarních, tuhle logiku bych zavedla i u nás.. :)

Goodnight and - to be continued! :)
Dobrou noc a - pokračování příště! :)


2014/02/26

Quick hi from NYC!


I arrived in New York and I fell in love with this city again. Today it's snowing and it's just awesome! More photos soon :)
Přistála jsem v New Yorku a znovu jsem se do tohohle města naprosto zamilovala. Dneska tu chumelí a je to prostě nejlepší! (a lidi tu doopravdy chodí naboso v balerínkách..:)) Víc fotek brzy!

2014/02/23

my February: week 3

I made a discovery: colourful food looks always good in photos!
Udělala jsem objev: pestrobarevné jídlo vypadá na fotkách vždycky dobře!


Creative mess (and the result).
Kreativní nepořádek (a jeho výsledek).


Marilyn as a decoration never fails.
Marilyn jako dekorace nikdy nezklame.


This is how I currently work (I will tell you more soon :)
Tak takhle teď pracuju (někdy vám o tom povím víc :)


Spring?
Jaro?


My favourite morning mug.
Můj oblíbený ranní hrnek.


Watching American Idol and loving the most beautiful JLo and the funniest Harry Connick jr.
Koukám na American Idol a zbožňuju nejnádhernější JLo a nejvtipnějšího Harryho Connicka jr.


My messy packing
Moje nepořádné balení


Airport selfie :) Have you ever noticed how cool the Prague airport actually looks?
Všimli jste si někdy, jak skvěle vlastně vypadá budova pražského letiště?


And here is a proper bathroom selfie :D 
A pravé koupelnové selfie jako bonus nakonec :D


2014/02/21

Things that irritate me


1) Bloggers are not getting older. How long are you following the blogosphere? I do it for some time already and I think I have never noticed a blogger who would look older. Actually it's rather the opposite, all of them are more and more beautiful on their blogs, their skin is brighter and their smile is wider.
1) Blogerky nestárnou. Jak dlouho sledujete blogosféru? Já už hezkých pár let a nevšimla jsem si snad žádné blogerky, která by za tu dobu zestárla. Naopak, všechny jsou na svých blozích hezčí a hezčí, pleť mají rok od roku zářivější a úsměvy čím dál širší (tedy alespoň ty, které nemají zakaboněnou image).  2) Food on Pinterest is different from the reality. I am proud to have a beautiful board called "what to cook" on Pinterest and all the meals that are there look extremely delicious. But the reality, even though I try to follow the recipe properly, is a bit different. It is (usually) delicius, but it doesn't look delicious at all.
2) Jídlo na Pinterestu vypadá úplně jinak, než ve skutečnosti. Jsem pyšná na svoji krásnou kolekci na Pinterestu s názvem "co si uvařit", kam sbírám jenom ty nejlákavěji vypadající recepty. Ale bohužel realita, i když se snažím postup přesně dodržovat, je tak trochu odlišná. Výsledek je (většinou) chutný, ale ani zdaleka tak nevypadá.3) Daily selfie photos. Ok, we already know you are beautiful. But do we really have to discover it every day from all possible angles?
3) Každodenní selfie fotky. Ok, víme už, že jste krásné. Ale doopravdy to musíme zjišťovat každý den ze všech možných i nemožných úhlů? 


  
4) Barelegged people on snow. I understand it's fashion. And it's New York Fashion Week, a pretty snowy event this year. But seriously, aren't they cold? Socks or tights are not out of fashion yet, are they?
4) Lidé s holýma nohama na sněhu. Chápu, že tady jde o módu. A o New York Fashion Week, který byl letos pěkně zasněžený. Ale vážně, není jim zima? Ponožky či punčocháče nejsou snad ještě tak out, ne? 


Do you agree with me? :)
Souhlasíte se mnou? :)


2014/02/17

DIY tote bag


This DIY tote bag is a bit more complicated and you would need a lot of patience, but the result is worth it, what do you think? :)
So what you need: any plain tote bag, black fabric paint, flat brush (I used a cosmetic brush and it was perfect for this purpose :D), a design of your favourite quote, sharp scalpel and a pad for cutting, ruler and pins. And then just follow these pictures: 

Tahle DIY plátěná taška je trochu náročnější a potřebujete pěknou dávku trpělivosti, ale výsledek stojí za to, co myslíte? :) 
Takže co potřebujete: jakoukoliv plátěnou tašku bez potisku, černou barvu na textil, plochý štětec (já měla po ruce jedině kosmetický a účel splnil perfektně :D), design oblíbeného citátu, ostrý skalpel a podložku na řezání, pravítko a špendlíky. A pak už jen postupujte podle fotek:
 Plain tote bag, you can go for a different colour as well :)
Plátěná taška bez potisku, můžete zvolit i jinou barvu, já šla do klasiky :)

 Black fabric paint
Černá barva na textil

 Brushes
Štětce

 I designed my quote in Photoshop.
Citát jsem si navrhla ve Photoshopu.

 Print the design and cut the letters with a sharp scalpel.
Vytiskněte si předlohu a vyřežte písmena ostrým skalpelem. Use pins and a ruler to fix your design on the tote bag. Don't forget to put some paper or something else inside of the tote bag so the black fabric paint won't stain it from the other side!
Použijte špendlíky a pravítko na přesné umístění šablony. Nezapomeňte dovnitř tašky vložit papír nebo něco jiného, aby se barva nepropila a neudělala skvrny na druhé straně!


 Mix the paint with a few drops of water. It is quite hard to guess the best consistency, so rather try it on some other fabric first. 
Smíchejte barvu s pár kapkami vody. Je celkem těžké odhadnout tu nejlepší konzistenci, takže to raději nejdřív zkuste na nějaké jiné látce.

 Colour the letters carefully :)
Vybarvěte písmena, opatrně :)


 And when you are done, wait for a while to have the paint dried. 
A když máte hotovo, počkejte chvíli, aby barva trochu zaschla.


And then remove the paper, carefully again :) And voilá!
A potom odstraňte papír, opět opatrně :) A je to! -----------------------------------------------------
Find me on:
2014/02/16

my February: week 2


I thought that I won't have enough photos to make this post, because nothing exciting happened :D But it seems to be really easy to make these random pictures - I just need to have my camera with me and look around.. :) 
Myslela jsem si, že nebudu mít dostatek fotek, abych mohla udělat tenhle týdenní random post, protože nic moc vzrušujícího se nedělo :D Ale nakonec jen stačilo vzít si foťák a koukat kolem sebe.. :) I bought only 3 things during sales! (so far :))
Koupila jsem si jenom 3 věci během slev! (zatím :))


 My favourite place, with my favourite people :)
Moje oblíbené místo, s mými oblíbenými lidmi :)


 Vyšehrad ♥


Watching the Olympics :)
Koukám na olympiádu :) 

 Vegetable goulash
Vegetariánský guláš

Trying to be organized :D
Pokouším se být organizovaná :D 

Wine evenings :)
Vínové večery :) 

Lunch!
Oběd!

Ombre nails


The most beautiful tissue box :D
Nejkrasnější kapesníková krabička :D


Black & white morning
Černobílé ráno


 Home made spread
Domácí lučina
 "Ready to drink" :)

 Sushi & MartiniRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...