2015/01/04

Bye bye, Salad Of My Life


But it is not the end, it's rather a new beginning :) My new website is finally ready and you are more than welcome to join me there: www.zuzanahnidkova.com

I never understood why people with old blogs start new blogs with new names (I still think it is more confusing than helpful), but I have a different reason than a "fresh new start" for this change. I always dreamt about one complex website, my own personal virtual place, where I could build my portfolio, write a blog, work on other projects. And here it is!

Read my new post here: www.zuzanahnidkova.com/blog

And let me know what you think :)


Není to však konec, je to spíš nový začátek :) Můj nový web je konečně hotový (resp. konečně vypadá přesně podle mých představ ;) a budu moc ráda, když mě poctíte svou návštěvou: www.zuzanahnidkova.com

Nikdy jsem nechápala, proč se zavedené blogy mění na nové s novými jmény (pořád si myslím, že je to spíš matoucí, než k něčemu prospěšné), já k této změně mám trochu jiný důvod než "čerstvý začátek". Už dlouho jsem si přála mít jeden komplexní web, mé osobní virtuální místo, kde bych si mohla budovat své portfolio, psát blog a věnovat se dalším projektům. A tady to je!

Nový post o mém roku 2014 najdete tady: www.zuzanahnidkova.com/blog 

A budu moc ráda, když mi zachováte přízeň ;)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...