2011/06/30

I'm in Vogue :)

yes, I'm in the newest issue of Vogue Girl Korea. I can't believe that the whole page is mine and next to me is the amazing Rachel-Marie and other great bloggers...aaah!
je to vážně tak, jsem v novém čísle Vogue Girl Korea. nemůžu uvěřit, že celá stránka je moje a že jsem vedle úžasné Rachel-Marie a dalších skvělých blogerek...aaah!a scan:
 (click on the picture to see a better resolution)

(p.s.: if someone would be so kind and do a translation for me, I would be really thankful! :)2011/06/28

colourful tights: GIVEAWAY

maybe you have already noticed that I like to wear tights. I usually wear black ones, but sometimes I like to wear colorful ones too :) Iwearsin sent me some of their tights a while ago (you can see a little review here and myself wearing them here) and now they offer these tights to you :) there will be three winners and each of them will receive three pairs of tights of their choice. so the chances are pretty high!
možná jste si už všimli, že ráda nosím punčochy. obvykle nosím černé, ale občas mě baví i nějaké barevnější :) z Iwearsin mi před nějakou dobou poslali pár punčoch z jejich kolekce (malou recenzi můžete najít tady a mě v nich třeba tady) a teď je nabízí i vám :) budou celkem tři vítězové a každý z nich dostane tři páry dle vlastního výběru. takže šance na výhru jsou poměrně vysoké!


rules 
 1. be or become a follower of my blog (google/bloglovin)
 2. become a fan of Iwearsin facebook page (if you have a facebook account) / or sign up to their newsletter here
 3. leave me a comment with colours you would like to win and your contact (if you don't have your e-mail in your google profile)
 4. you have time till 10th july, then I will randomly choose three winners. good luck!!!

pravidla
 1. být či stát se pravidelným čtenářem mého blogu (google/bloglovin)
 2. stát se fanouškem facebookové stránky Iwearsin (pokud máte facebook) / nebo se přihlásit k odběru jejich novinek tady dole
 3. nechat mi tu komentář, které barvy byste chtěli vyhrát a také uvést kontaktní mail (pokud ho nenajdu na vašem profilu) 
 4. máte čas do 10. července, poté náhodně vyberu tři vítěze. hodně štěstí!!!


2011/06/26

please help me to decide :)

random fact about me: I am the most indecisive person I know. and as much I love blogging and getting clothes for free, I really don't enjoy choosing them and deciding what to order. I have just received freebies from Romwe for this month (USD 80) and since they have so many things I like, I thought I could ask you for a little piece of advice :) so...what do you like the most?
jsem ten nejnerozhodnější člověk, jakého znám. a jak moc mě baví díky blogu dostávat věci zadarmo, tak mě vůbec nebaví si je vybírat a rozhodovat se, co si objednat. zrovna jsem dostala freebies od Romwe na tenhle měsíc (80 dolarů) a protože bohužel mají velkou spoustu věcí, které se mi líbí, rozhodla jsem se vás zeptat na malou radu :) takže...co se vám líbí nejvíc?
 1. high waist skirt
 2. wasabi green shirt
 3. letter print scoop neck t-shirt
 4. yellow cardigan
 5. pink shivering chiffon dress
 6. fashion girl portrait printing black t-shirt
 7. fashion girl sculpture electric blue T
 8. letter print suspender bright yellow t-shirt
 9. wolf ears girl white t-shirt
 10. rock portrait long shirt
 11. flag denim shorts
 12. alphabet printing oversized lemon yellow t-shirt
 13. colourful zebra-stripes white t-shirt
 14. monroe rose shirt
 15. yellow shorts
thank you for your opinions in advance!
děkuju předem za vaše názory!


2011/06/25

in the garden

I always wanted to have tights with big dots. when I found them on Romwe, I ordered them without hesitation. :) I also fell in love with this short sleeve blazer, it was sent to me by LookbookStore. they have some really cool stuff in their store. my shorts are old cut off studded jeans, I bought the studs on e-bay.
vždycky jsem chtěla mít silonky s velkými tečkami. když jsem takové našla na Romwe, objednala jsem si je bez váhání. :) taky jsem si oblíbila tohle sako s krátkými rukávy, které mi poslali z LookbookStore. ve svém obchodě mají některé opravdu super věci. šortky jsou staré ustřižené a ocvočkované jeany, cvočky jsem koupila na e-bayi.

hype please?blazer thanks to LookbookStore
t-shirt Threadless
DIY shorts
tights thanks to Romwe
ring thanks to Romwe

2011/06/24

some news

I obtained a bachelor degree (yay) and received these wonderful flowers...
získala jsem titul bc. (jupí) a dostala jsem tyhle krásné kytky...


I was featured in Hong Kong newspaper! I have no idea what it says, but it feels so surreal to have my photographs between Nike campaign and the famous photographer Natsumi...
pamatujete si na tenhle článek, který vyšel skoro před rokem? říkám v něm: „Náš stát je sice malý, ale internetový prostor je mezinárodní, nevidím tedy důvod, proč by nemohl existovat český blog, jehož autorku by díky slavnému blogu otiskli v časopise na druhém konci světa.“ ani ve snu mě nenapadlo, že se tohle stane mně... nechápu jak, ale ocitla jsem se v novinách z Hong Kongu, mezi kampaní Nike a známou fotografkou Natsumi... pořád tomu nemůžu uvěřit :)


and this is a little preview of tomorrow's post :)
a tady je malá ukázka ze zítřejšího postu :)2011/06/16

happy birthday to me :)

I received this cake which is probably the most uneven cake I have ever seen :D...but it's also very delicious :)
dostala jsem tenhle dort, což je asi ten nejkřivější dort, jaký jsem kdy viděla :D...ale je strašně dobrý, je od hájka, jejich zákusky jsou moje oblíbené :)

I was very nicely surprised that so many people joined my F&F cosmetics giveaway, I wish I could give something to everyone...so, at least, I decided to choose two winners. so babo & Dazz, congrats! ;) and thank you all so much for your sweet comments, suggestions, participation and everything...THANK YOU!
byla jsem velmi příjemně překvapená tím, kolik z vás se zúčastnilo giveaway o kosmetiku F&F a moc bych si přála, abych mohla něco dát každému z vás...a tak jsem se aspoň rozhodla, že vyberu vítěze dva. takže babo & Dazz, gratuluju! ;) a strašně moc vám všem děkuju za všechny milé komentáře, návrhy, za účast a za zájem a tak vůbec...DĚKUJU!
and by the way, ClubCouture chose another of my photos to be on their front page :)
a mimochodem, ClubCouture vybral další moji fotku na svou titulní stranu :)


2011/06/14

one sunny afternoon...

do you know these perfect sunny days when you simply have to go out and enjoy the sun, but you also have to study because one question (and knowing or not knowing the answer) can change your future? (that says...I am really sorry about my blogger inactivity, it will get better soon!)
p.s.: the last photo is probably the biggest kitsch I have ever taken a picture of :D
p.p.s.: you have the last chance to join my giveaway!

znáte ty dokonalé prosluněné dny, kdy prostě musíte jít ven a užívat si sluníčka, ale zároveň se musíte učit, protože jediná otázka (a vědění či nevědění odpovědi) může změnit vaši budoucnost? (čímž chci říct...omlouvám se za svou blogovou neaktivitu, už brzy to bude lepší!)
p.s.: poslední fotka je asi největší kýč, jaký jsem kdy vyfotila :D
p.p.s.: máte poslední možnost zúčastnit se mého giveaway!


2011/06/09

recent likes

1. shooting weddings, where I get a nice hamper :)
2. focení svateb, na kterých dostanu pořádnou výslužku :)


2. this beyond beautiful girl. Mia has already featured her, but I have to write about her too. I was one of her first followers and I knew she was going to be a star. :)
2. tato krásnější než krásná slečna. Mia už o ní psala, ale já prostě musím taky. byla jsem jedním z jejich prvních čtenářů a tušila jsem, že se brzy stane hvězdou. :)


3. fresh sweet-smelling basil
3. čerstvá krásně vonící bazalka 


4. mini cookies Bebe. so cute!
4. mini sušenčičky Bebe dobré ráno. jsou neuvěřitelně roztomilé!


5. TeuxDeux. I was looking for a simple "to do" program and this one is just perfect.
5. TeuxDeux. dlouho jsem hledala nějaký úplně jednoduchý "to do" program a tohle je perfektní, přesně podle mých představ.

6. Vanilla Big Milk. it tastes so good!
6. Vanilla Big Milk. chutná úplně výborně! doporučuji vyzkoušet například v kombinaci s horkými malinami ;)
 

7. F&F mascara. it makes incredibly long eye lashes (see the last photo)!
7. F&F řasenka. dělá neuvěřitelné dlouhé řasy (viz. poslední fotka) a taky hlavně vydrží, vůbec se nedrolí a ani ji po celém dni na večer nemusím domalovat, protože vypadá pořád stejně. jsem ráda, že jsem ji mohla vyzkoušet, na řasenky jsem opravdu náročná a vyzkoušela jsem různé i dražší a tahle je v poměru cena/kvalita pro mě zatím bezkonkurenční.and a quiz question at the end - what is the colour of my eyes? I never know how to answer :D
a na závěr kvízová otázka - jaká je barva mých očí? já nikdy nevím, co mám odpovědět :D


2011/06/07

it's all about the hot pink pants :)

do you remember my post about pants in colours of highlighters? I'm finally a proud owner of a hot pink ones, thanks to LookbookStore :) I received them with the yellow belt and I think it matches the pink colour perfectly. and the striped t-shirt is from Romwe, you have seen it here on a hanger already :D

pamatujete si na můj příspěvek o kalhotách v barvě zvýrazňovačů? konečně jsem taky majitelkou jedněch takových, díky LookbookStore :) přišly mi spolu se žlutým páskem, který k nim hezky ladí. a pruhované triko je z Romwe, už jste ho tu mohli vidět na ramínku :D t-shirt thanks to Romwe
hot pink pants thanks to LookbookStore
ring thanks to LookbookStore

hype please? :)
2011/06/05

F&F made up: giveaway!

to celebrate my 1 000+ google followers (this number is still surreal for me, thank you!!!), I decided to share with one of you cosmetic products I got from F&F. so far I tried out their mascara and it is incredible, even my boyfriend noticed the difference (!!!) :)
so what can you win? lip gloss, eye pencil, nail polish of your choice, eye shadow trio palette of your choice :)

abych oslavila svých 1 000+ pravidelných google čtenářů (tohle číslo je pro mě pořád úplně neskutečné, děkuju!!!), rozhodla jsem se, že se s jedním z vás podělím o kosmetické produkty, které jsem dostala od F&F. zatím jsem vyzkoušela jejich řasenku a ta je neuvěřitelná, dokonce i můj přítel si všiml rozdílu (!!!) :)
a co můžete vyhrát? lesk na rty, tužku na oči, lak dle vlastního výběru a paletku stínů dle vlastního výběru :)


rules 
 1. be or become a follower of my blog (google/bloglovin)
 2. become a fan of F&F facebook page (if you have a facebook account)
 3. leave me a comment...you can tell me what you would like to see on my blog or just write your contact (if you don't have your e-mail in your google profile)
 4. you have time till 16th june, then I will randomly choose one winner. good luck!

pravidla
 1. být či stát se pravidelným čtenářem mého blogu (google/bloglovin)
 2. stát se fanouškem facebookové stránky F&F (pokud máte facebook)
 3. nechat mi tu komentář... můžete mi třeba napsat co byste rádi viděli na mém blogu nebo jen uvést kontaktní mail (pokud ho nenajdu na vašem profilu) 
 4. máte čas do 16. června, poté náhodně vyberu jednoho vítěze. hodně štěstí!


2011/06/02

happy :)

opening page of ClubCouture... Maja was there and now it's my turn :) it made my day (but it's still a bit weird to see my own photo there..), thank you!!!
úvodní stránka ClubCouture... byla tam Maja a teď je řada na mně :) udělalo mi to ohromnou radost (ale stejně je zvláštní takhle někde vidět svou fotku..), děkuju!!!Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...